Ons Proces

End-to-end service

Ons ‘end-to-end’-servicemodel wil zeggen dat klanten niet langer afhankelijk hoeven te zijn van meerdere partners en leveranciers. Vanaf de eerste dag kunnen we meer zekerheid en transparantie bieden ten aanzien van de uitvoerbaarheid voor het voltooien van het project. CPO’s kunnen vaak uit de tijd lopen door bijvoorbeeld:
 • onenigheid over de koers
 • uitval van deelnemers
 • onduidelijke afspraken etc.
Bij Project in Green zetten we een heldere structuur uit, waarbinnen medezeggenschap is, maar waar de groep als geheel uiteindelijk bepaalt. Eerst onderzoeken we de wensen. Alleen wanneer deze voor minimaal 80% met elkaar matchen organiseren we een groep. Daarnaast moet het budget overeenstemmen (voor de gemeenschappelijke delen en voor de woonruimte).

Voor de woningen werken we vaak samen met Sustainer homes. Fijn hierbij is dat iedereen binnen zijn eigen budget zijn eigen huis kan ontwerpen. Voor de landschapsontwikkeling werken we samen met karres+brands of LOS.

De finesse bij ons is dat we een structuur voorleggen met vooraf gedefinieerde keuzes op basis van de wensen en budget van de groep. Daarnaast zorgen wij voor de achtervang. Tot slot nemen wij verantwoordelijkheid voor de gehele projectplanning en begeleiding.

Processtappen (CPO-fast track)

 • Initiatief fase
 • Ontwerpfase
 • Planfase
 • Realisatiefase
 • Oplevering / Onderhoudsfase

Initiatief fase

 • Inzicht wensen van groep
 • Hoogte budget
 • Mate van duurzaamheid
 • Welstandseisen
 • Individuele wensen
 • Plan van Eisen opstellen: template PvE
 • Vereniging opgericht en beslis-structuur opgericht

Ontwerpfase

 • Voorlopig ontwerp (VO)
 • Concept toets gemeente
 • Toetsing haalbaarheid (kosten & Constructie)
 • Definitief ontwerp

Planfase

 • Bouwplan
 • Omgevingsvergunning
 • Overdracht grond

Realisatie fase

 • Grondvoorbereiding
 • Fundering
 • Bouw
 • Plaatsing
 • Installaties en afwerking
 • Wegen, groen, etc.

Oplevering/onderhoudsfase

 • Oplevering en sleuteloverdracht
 • Onderhoudsplanning
 • Uitbreiding Vereniging
 • Sluiting project

Bel ons direct op +31 (0)352055005 of stuur een email via het contact formulier