Collectieve Project Ontwikkeling
(CPO)

Een nieuwe vorm van projectontwikkeling

Al sinds mensenheugenis worden nieuwbouw projecten vormgeven door projectontwikkelaars in samenwerking met overheden zonder dat de uiteindelijke bewoner hier enige vorm van inspraak in heeft. Project in Green maakt hier als jonge projectontwikkelaar een einde aan door een nieuwe vorm van projectontwikkeling te introduceren waar de uiteindelijke bewoner vanaf het allereerste begin centraal staat, Collectieve Project Ontwikkeling (CPO).

Collectieve Project Ontwikkeling is een hybride vorm tussen reguliere projectontwikkeling en collectief particulier opdrachtgeverschap (een werkvorm waarbij een groep particulieren zelf optreed als opdrachtgever).

In deze hybride vorm worden de professionaliteit, kennis en ervaring van de ouderwetse projectontwikkelaar gecombineerd met de collectieve kracht van de particuliere eindgebruiker. Dit is een een win/win scenario voor beide partijen. De eindgebruiker bepaalt zelf hoe zijn huis en woonomgeving er uit komen te zien zonder dat deze zich druk hoeft te maken over zaken als vergunningen, bouwnormen etc.. Dit is het deel waar de projectontwikkelaar zich mee bezig houdt, deze hoeft zicht op zijn beurt niet meer druk te maken over of het project verkocht wordt. De uiteindelijke bewoner is namelijk vanaf het allereerste moment al bekend.

Collectieve Project Ontwikkeling (CPO)

Oosterwold

Momenteel lopen er twee collectieve project ontwikkelingen in Oosterwold: Wilgenwold I en Wilgenwold II. In deze projecten zijn in totaal 17 huishoudens gezamenlijk aan de slag gegaan met het vormgeven van hun eigen nieuwe huizen en woonomgeving. In de zomer van 2021 start de verkoop van het project Tuinen van Zandweert in Deventer. Naar verwachting gaan de nieuwe inschrijvingen in Oosterwold vanaf medio 2021 weer open.

Onze rol

Project in Green financiert en begeleid de collectieven risicodragend vanaf het allereerste begin tot en met de oplevering van het project. Project in Green treedt daarbij op als aanspreekpunt met alle partijen en is contractpartner met de grondeigenaar gedurende de ontwikkelperiode.

Wil je met ons aan de slag om een CPO project op te zetten kan je ons altijd bellen of mailen.

Kijk voor meer informatie over de Wilgenwold projecten op: